Analiz

SGGMRS_StaticFEM_REVISED-v01a

Analizler  EN 12663-2 standardı baz alınarak yapılır  . Bu standardın aşağıda belirtilen maddelerindeki tüm şartlar analizde uygulanarak çözüm alınır.

          5.1 Yük vagonlarının kategorileri

          5.2  Yük durumları

          5.2.1 (çizelge 1) Tasarım kütlelerinin tanımı

          5.2.2 (çizelge 1 , çizelge 2 , çizelge 3, çizelge 4, çizelge 5 )

·         Tampon yüksekliği ve/veya kavrama yüksekliğindeki basma kuvveti ,

·         Tampon ve/veya kavrama seviyesi altındaki basma kuvveti ,

·         Tampon seviyesinde çaprazlama olarak uygulanan basma kuvveti,

·          Bağlayıcı (kavrama) alanındaki çekme kuvveti

          5.2.3 Taşıt gövdesi için düşey statik yükler

          5.2.3.1 (çizelge 6 )

·         En büyük işletme yükü

          5.2.3.2 (çizelge 7, çizelge 8 )

·         Kaldırma ve kriko vurma

·         Belirtilen kaldırma konumlarında taşıtın bir ucundan kaldırma ve kriko vurma

·         Belirtilen kaldırma konumlarında bütün taşıtın kaldırılması ve kriko vurulması

          5.2.3.3 Taşıt gövdesi için statik yük durumlarının üst üste bindirilmesi (Çizelge 9 )

·         Basma kuvveti ve düşey yük

·         Basma kuvveti ve en küçük düşey yük

·         Çekme kuvveti ve düşey yük

·         Çekme kuvveti ve en küçük düşey yük

          5.2.5 Yorulma yük durumları

          5.2.5.1 Hattın ortaya çıkardığı yükleme (Çizelge 13 , Çizelge 14 )

·         Y – yönünde ivme

·         Z – yönünde ivme

          5.2.5.2 Donanım eklentilerinin arayüzlerdeki yorulma yükleri (Çizelge 15, Çizelge 16, Çizelge 17)

·         X – yönünde ivmeler

·         Y – yönünde ivmeler

·         Z – yönünde ivmeler 

          6 Taşıt gövdesinin tasarımını geçerli kılma (Çizelge 18 , Çizelge 20 , Çizelge 22 )

·          Gerilmelerin sınır değerleri

·          Yorulma kontrolü için müsaade edilebilir sınır değerler

·          Yük durumlarının ve müsaade edilebilir gerilmelerin tayini