Kalite Politikamız

“NORM ARGE” çalışmalarında daimî olarak kalite, sürdürülebilir çevre, iş sağlığı / güvenliği doğrultusunda hareket etmektedir. Bulunduğumuz sektörümüzde üst sıralarda yer almak için müşteri memnuniyeti en üst seviyelerde tutmayı amaçlamaktayız.

Çalışmalarımızın iş sağlığı ve güvenliği bizim için ilk sırada yer almaktadır. İster İş sağlığı güvenliği ve çevre, ister ise kalite ve deney faaliyetlerimizde çalışanlarımıza sürekli eğitim vererek hem onları geliştirmekte hem de hizmetlerimizde kaliteyi amaçlamaktayız.

Çalışmalarımızı güncel ulusal ve/veya uluslararası standart veya tanımlanmış deney metotlarına göre, en güncel ve metotları doğrulanmış, geçerli kılınmış teknik uygulama şartlarını sağlayarak optimum sürede ve optimum maliyet ile, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik, güvenilirlik ve yasal şartları esas alarak sürdürmekteyiz.

Konusunda sürekli olarak eğitilen, hedefini bilen uzman personeli ile iyi mesleki uygulamalar göstererek test metot ve standartlarına uygun, en iyi düzeyde teknolojik deney cihazları kullanarak deneyler yapmaktayız.

TS EN ISO/IEC 17025 standardının şartlarına uygun olarak hazırlanmış politika ve prosedürlerine uygun olarak çalışmakta ve laboratuvar yönetimi TS EN ISO/IEC 17025 standardına uymayı ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapacağını taahhüt ederiz.

Deney Laboratuvarı Üst Yönetim Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi

Kuruluşumuz, Laboratuvar hizmetlerinde;

Hukukun üstünlüğüne bağlı olarak doğruluk içerisinde görevini yerine getirerek, ilgili tüm taraflara karşı gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık ve sorumluluk ilkelerini azami şekilde hassasiyetle koruyacağını,

* Çalışan sayısı, yerleşim alanı ve herhangi bir gruba üyelik gözetilmeksizin faaliyetlerimizden faydalanmak isteyen her türlü kuruluşa, kuruluşumuzun hizmetlerine erişebileceğini,

* Faaliyetlerimiz esnasında edinilen bilgilerin yasal bir talep gelmediği sürece üçüncü tarafların avantajına, uygunsuz kullanımına hiçbir şart altında izin vermeyeceğini,

* Sürekli gelişime açık olarak uluslararası kabul gören kurallarda meydana gelen, teknik gelişmelere gereken uyumu sağlayacağını,

* Personelin kararlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali, politik ve diğer baskılardan uzak tutarak her zaman gerekli titizliği göstereceğini,

* Deney faaliyetleri ile ilgili olarak kararların ve doğruluklarının bağımsızlığı ile çelişecek hiçbir faaliyetle iştigal edilmeyeceğini,

* Yapılan deney faaliyetlerinde tarafsızlığımızı etkileyen herhangi bir hususun tespit edilmesi halinde deney veya muayene faaliyetlerinin tekrar gerçekleştirileceğini,

taahhüt eder.